15 G
Mushroom puffs
CX 14 COV. | COV. 20 UNID. | CX 300 UNID. | A GRANEL
15 G
Meat croquettes
CX 16 COV. | COV. 20 UNID. | CX 300 UNID. | A GRANEL
20 G
Shrimp rissoles
CX 14 COV. | COV. 20 UNID. | CX 300 UNID. | A GRANEL
15 G
Codfish croquettes
CX 16 COV. | COV. 24 UNID. | CX 450 UNID. | A GRANEL
20 G
Cream codfish pies
CX 16 COV. | COV. 18 UNID. | CX 300 UNID. | A GRANEL
20 G
Meat rissoles
CX 14 COV. | COV. 20 UNID. | CX 300 UNID. | A GRANEL
20 G
Spinach rissoles
CX 14 COV. | COV. 20 UNID. | CX 300 UNID. | A GRANEL
20 G
Soft dough pies
CX 300 UNID. | A GRANEL | SACO 100 UNID.
20 G
Mini chicken thighs
CX 300 UNID. | SACO 100 UNID. | CX 16 COV. | COV. 16 UNID.
20 G
Mini cheese and meat rolls
CX 16 COV. | COV. 20 UNID. | CX 300 UNID. | A GRANEL
45 G
Roast piglet rissoles
CX 250 UNID. | SACO 125
30 G
Sausage rolls with mustard
CX 14 COV. | COV. 12 UNID. | CX 300 UNID. | A GRANEL